Uvjeti rezervacije 1.dio

1. Uvodna napomena
Tvrtka Orgon d.o.o., sa sjedištem na adresi Vukovarska 135, 21 000 Split, Hrvatska, MB 2304104, OIB: 68770511301 i Turistička agencija „Orgon d.o.o.“, sa sjedištem na adresi Vukovarska 135, 21000 Split, Hrvatksa, ID: HR – AB – 21 - 060238294 (u daljnjem tekstu: Agencija), jamči za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, a koje su dostupne na internetskim stranicama
www.croatia-exclusive.com  i www.orgon.hr , kao i za istinitost uvjeta pod kojima se nude.
 
Naziv objekta „villa“ ili „kuća za odmor“ ne označava kategorizaciju objekta. Izrazi „villa“ i „kuća za odmor“ se koriste kao sastavni dijelovi imena i opisa objekata te se nipošto kao takvi ne odnose na prethodno spomenutu kategorizaciju.
 
Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile, bolesti ili smrti Pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su: elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše i sl); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje i sl).

Rezervacijom jedne ili više smještajnih jedinica iz programa Agencije Gost zasniva pravni odnos s Agencijom te time potvrđuje da je suglasan s ovim Uvjetima rezervacije pružanja usluga smještaja (u daljnjem tekstu: Uvjeti rezervacije). Ovi Uvjeti rezervacije temelj su za rješavanje eventualnih sporova između Gosta i Agencije, te se stoga Gost upućuje da ih prije uplate predujma i pune cijene obvezno pozorno pročita.

2. Kreiranje zahtjeva za rezervaciju
Kreiranje zahtjeva za rezervaciju smještaja obavlja se jednostavno putem rezervacijskog formulara dostupnog na internetskim stranicama Agencije. Prijave se također zaprimaju i osobno, putem kontakt telefona te u poslovnici Agencije i u poslovnicama subagenata Agencije, koji su ovlašteni prodavati smještajne kapacitete iz ponude Agencije.

Prilikom prijave Gost je dužan upisati sve podatke koji se traže u predviđenom formularu za rezervaciju, odnosno prilikom prijave u našoj poslovnici ili poslovnicama subagenata Agencije dati na uvid sve potrebne dokumente za obavljanje propisane procedure.

Ako niste u mogućnosti samostalno rezervirati uslugu koja najviše odgovara Vašim zahtjevima, slobodni ste se obratiti osoblju Agencije za pomoć. Upiti se postavljaju e-mailom (orgon.travel.agency@gmail.com) ili putem kontakt telefona 00385 98 171 41 09 i 00385 95 82 02 688. Svaki upit treba jasno sadržavati temeljne kriterije na osnovi kojih će Vam djelatnici Agencije kreirati ponudu (period rezervacije, mogućnost pomicanja početka i završetka dana rezervacije, broj osoba (djece i odraslih), njihova starosna dob i preferirana lokacija, limit cijena, maksimalnu udaljenost od mora kao i sve ostale posebne zahtjeve).

U slučaju potrebe, možete telefonski kontaktirati s Agencijom te će Vam djelatnici Agencije pružiti svu potrebnu asistenciju i informacije, ali svi zahtjevi i detalji vezani za finalnu rezervaciju moraju biti zatraženi e-mailom.

3. Zaštita osobnih podataka
Gost daje svoje osobne podatke dobrovoljno. Isti podaci koriste se za međusobnu komunikaciju između Gosta i Agencije. Agencija se obvezuje da osobne podatke Gosta neće iznijeti iz agencije ili dijeliti s trećima, osim u svrhu realizacije zatraženih usluga ili po nalogu nadležnih organa.

4. Ponude, uvjeti i plaćanje rezervacije smještaja
Upiti za rezervacije te rezervacije smještaja mogu se izvršiti putem elektronske pošte, u pisanom obliku ili osobno u poslovnici Agencije, kao i u poslovnicama ugovorenih Partnera Agencije.

Prema zahtjevu Gosta Agencija sve detalje rezervacije putem elektronske pošte kao ponudu šalje Gostu.
 
Potvrdom rezervacije, Gost potvrđuje da on/ona u potpunosti razumije i prihvaća Uvjete rezervacije smještaja koji su obvezujući za Gosta i Agenciju.
Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti predujam od 30 – 50 % od ukupnog iznosa rezervacije ovisno o smještajnoj jedinici. Predujam za potvrdu rezervacije za zatraženi smještajni objekt naznačen je u ponudi koju Agencija putem elektronske pošte šalje Gostu.

Za rezervacije uplaćene s teritorija Republike Hrvatske iznos pologa plaća se u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja na sljedeći račun:
 
Tvrtka: ORGON D.O.O.
Adresa tvrtke: Vukovarska 135, 21 000 Split, Hrvatska
IBAN: HR 74 2330 0031 1547 0887 5
SWIFT CODE: SOGEHR22
Banka: SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.
Adresa banke: 21 000 Split, Ruđera Boskovica 16, Hrvatska
 
Svi bankovni troškovi, kao i svi ostali dodatni troškovi vezani za postupak plaćanja obveza su Gosta.

Tečajna lista obračunava se prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan uplate.

Za rezervacije uplaćene iz inozemstva iznos pologa plaća se u eurima na sljedeći račun:

Tvrtka: ORGON D.O.O.
Adresa tvrtke: Vukovarska 135, 21 000 Split, Hrvatska
IBAN: HR 74 2330 0031 1547 0887 5
SWIFT CODE: SOGEHR22
Banka: SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.
Adresa banke: 21 000 Split, Ruđera Boskovica 16, Hrvatska

Svi bankovni troškovi, kao i svi ostali dodatni troškovi vezani za postupak plaćanja obveza su Gosta.

Za potvrđivanje rezervacije Gost je dužan iznos predujam naznačiti na račun Agencije unutar vremena opcije tj. privremene rezervacije (2-5 dana ovisno o periodu sezone što će biti naznačeno u ponudi). Po plaćanju predujma Gost je dužan Agenciji poslati kopiju uplate emailom. Uplata od strane Gosta na račun Agencije najčešće bude zaprimljena unutar sljedeća 2-3 radna dana od dana uplate sa strane Gosta. O primitku uplate Agencija je dužna obavijestiti Gosta unutar 2 radna dana te mu poslati vaučer sa svim informacijama njegove rezervacije prema dogovoru.

Ostatak do pune cijene Gost je dužan platiti prema Uvjetima rezervacije za pojedinu smještajnu jedinicu i prema dogovoru stranaka koji će biti naznačeni u ponudi od strane Agencije a mogu biti:

- Ostatak do pune cijene Gost plaća prema definiranom roku za uplatu drugog dijela do pune cijene rezervacije navedenom u ponudi Agencije 
 
U ponudi Agencije bit će jasno naznačena pravila plaćanja rezervacije, plaćanje predujma i ostatka do pune cijene. Za smještajne jedinice za koje je potrebno iznos do pune cijene platiti prije dolaska Gosta u ponudi Agencije biti će jasno naznačeno. Ostatak do pune cijene plaće se od 30-og do 90-og dana prije dana dolaska Gostiju u smještajnu jedinicu, ovisno o pojedinoj smještajnoj jedinici i pravilima rezervacije izabrane smještajne jedinice (što će biti naznačeno u ponudi Agencije prema Gostu putem elektronske pošte).

Ostatak do pune cijene plaća se na isti račun na koji je uplaćen i predujam za potvrdu rezervacije.
 
Tvrtka: ORGON D.O.O.
Adresa tvrtke: Vukovarska 135, 21 000 Split, Hrvatska
IBAN: HR 74 2330 0031 1547 0887 5
SWIFT CODE: SOGEHR22
Banka: SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.
Adresa banke: 21 000 Split, Ruđera Boskovica 16, Hrvatska
 
Svi bankovni troškovi, kao i svi ostali dodatni troškovi vezani za postupak plaćanja obveza su Gosta.

Na dan uplate drugog dijela do pune cijene rezervacije Gost je dužan poslati kopiju uplate putem emaila. Uplata sa strane Gosta na račun Agencije najčešće bude zaprimljena unutar sljedeća 2-3 radna dana od dana uplate sa strane Gosta. O primitku uplate Agencija je dužna obavijestiti Gosta unutar 2 radna dana te mu poslati vaučer sa svim informacijom o cjelovito uplaćenom iznosu cijene rezervacije prema dogovoru.
 
Za rezervacije za koje je uplaćen iznos predujma i nije plaćen iznos do pune cijene u dogovorenom roku Agencija ima pravo Gostu otkazati rezervaciju. Iznos predujma zadržava u svrhu naknade za otkaz rezervacije i troškova Agencije.

Ukoliko broj osoba koje dolaze u rezerviranu smještajnu jedinicu premašuje broj osoba naznačenih na putnim dokumentima (vaučer), Pružatelj usluga ili Agencija ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve Goste uz nadoplatu usluge nenajavljenim Gostima.

- Ostatak do pune cijene plaća se po dolasku u smještajnu jedinicu
Gost koji ostatak do pune cijene plaća po dolasku u smještajnu jedinicu u gotovini dužan je dogovoreni iznos Pružatelju usluge, zastupniku Pružatelja usluge ili zastupniku Agencije platiti po dolasku u gotovini. Ukoliko Gost odbija platiti dogovoreni iznos po dolasku Pružatelj usluge ili Agencija nije dužan prihvatiti Gosta niti mu ustupiti smještajnu jedinicu na korištenje.

Ako Gost po dolasku želi provesti i platiti manji broj noćenja od ugovorenih Pružatelj usluga i Agencija to može ali i nije dužan prihvatiti. Ako Pružatelj usluga ili Agencija odbije prihvatiti smanjenje broja noćenja od strane Gosta a Gost odbije platiti ukupnu cijenu za sva dogovorena noćenja Pružatelj usluga ili Agencija nije dužan prihvatiti Gosta. Gost mora odmah napustiti objekt bez prava na povrat uplaćenog predujma.
 
Ako Gost po dolasku želi provesti veći broj noćenja od dogovorenih Pružatelj usluge ili Agencija može prihvatiti prijedlog, a Gost je dužan odmah izvršiti nadoplatu za produženje boravka.
 
5. Potvrda rezervacije
Važeće informacije rezervacije Agencija po dužnosti navodi u vaučeru (valjani putnički dokument) i putem elektronske pošte kao potvrdu šalje Gostima. Finalni vaučer sadržava informacije o nositelju rezervacije, adresi smještajne jedinice, kontakt osobe, sve ugovorene usluge i uvjete za pojedinu rezervaciju. Vaučer s logom Agencije poslan putem elektronske pošte ima vrijednost važećeg dokumenta bez potpisa i pečata jer je produkt elektronske komunikacije.
 
6. Boravišna pristojba
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, Gost je dužan platiti boravišnu pristojbu.

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatska, boravišna pristojba iznosi od 2,00 do 7,00 kuna po osobi na dan za odrasle osobe ovisno o destinaciji i periodu rezervacije. Adolescenti u dobi od 12 do 18 godina (ne odnosi se na osobe koje su već navršile 18 godina) imaju pravo na 50% popusta, dok djeca mlađa od 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu.

Boravišna pristojba može biti uključena u cijenu smještaja ili se posebno naplaćuje, što je vidljivo iz ponude Agencije. Informacija o boravišnoj pristojbi jasno je navedena u vaučeru rezervacije.
 
 
Orgon doo © 2017