Uvjeti rezervacije 2.dio

7. Sadržaji i cijena rezervacije
Cijene objavljene na stranicama Agencije variraju od objekta do objekta, te su posebno istaknute uz svaku smještajnu jedinicu ili su dostupne na upit jer ovise o dužini rezervacije, broju Gostiju i popunjenosti smještajne jedinice. Cijene smještajnih jedinica objavljene su u eurima. Na računu će biti izražena kunska protuvrijednost uplaćene usluge. Navedene cijene privatnog smještaja uključuju: dnevni najam smještajnih jedinica, posteljinu, ručnike, kuhinjska krpe, opremljenu kuhinju s potrebnim posuđem i priborom (u skladu s kapacitetom smještajne jedinice), utrošak vode, struje i plina i svih drugih energenata (s iznimkom određenih objekta robinzonskoga turizma). Svaki objekt predstavljen u ponudi Agencije ispod tablice cijena ima navedene stavke: Cijena uključuje, Obveze te Za naše goste možemo organizirati koje su individualne za svaki objekt.

Dodatne usluge su one usluge koje se pružaju u smještajnoj jedinici, ali nisu uključene u njezinu cijenu (usluge prehrane, korištenje perilice za rublje, unajmljivanje čamca, vez za čamac i sl.), pa ih stoga Gost plaća posebno i pod uvjetom da ih zaista i koristi. Ako Agencija raspolaže cjenikom dodatnih usluga, objavljuje ga na internetskim stranicama. Ako Agencija ne raspolaže cjenikom dodatnih usluga, cijene se dogovaraju prilikom dogovaranja svih detalja rezervacije. Većinu dodatnih usluga Gost plaća izravno po korištenju usluga, dok neke plaća pri potvrdi rezervacije.

Iako je većina dodatnih usluga fakultativna, postoje i one obvezujućega karaktera (npr. nadoplata za završno čišćenje, izvanredni prijevoz do objekta, prijava gostiju i sl.).

S obzirom na to da o nekim dodatnim uslugama ovisi i raspoloživost željenog smještaja (npr. prehrana, dovođenje kućnog ljubimca, korištenje dodatnog ležaja…) te s obzirom na to da sve dodatne usluge (npr. čamac, vez za čamac, Internet…) ne moraju uvijek biti raspoložive, Gost je obvezan sve željene dodatne usluge prijaviti prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju.

U pojedinim slučajevima Gost će prije početka korištenja rezerviranog smještaja morati izravno Pružatelju usluge platiti depozit za štetu u gotovini ili autorizacijom kartice po dolasku u smještajnu jedinicu. Depozit za štetu služi kao jamstvo da Gost u rezerviranom smještaju neće počiniti štetu. Depozit za štetu naznačen je na internetskim stranicama Agencije za pojedinu smještajnu jedinicu. Na dan dolaska Gost ostavlja Pružatelju usluge, predstavniku Pružatelja usluge ili predstavniku Agencije iznos depozita u slučaju štete, Gostu će depozit na dan odlaska biti vraćen u cijelosti ili autorizacija kartice stornirana, ali tek nakon što Pružatelj usluge prethodno utvrdi da je Gost rezervirani smještaj predao u stanju u kojem ga je i preuzeo. U slučaju da je u smještajnoj jedinici načinjena šteta Gost je dužan istu nadoknaditi. Šeta se naplaćuje iz depozita za štetu. Ukoliko depozit za štetu nije dovoljan za naknadu troškova otklanjanja štete, Gost se obvezuje nadoknaditi i razliku u cijeni.

O svim obveznim nadoplatama, točnom iznosu nadoplata željenih usluga i eventualnih predujmova, kao i o načinu njihove uplate, Gost će biti obaviješten najkasnije prilikom slanja poziva na plaćanje.

Agencija zadržava pravo promjene cijena objavljenih na web-stranici Agencije. Ako se cijena određene smještajne jedinice promijeni nakon prijave, a prije uplate predujma, Agencija se obvezuje da će odmah nakon nastale promjene cijene obavijestiti Gosta o tome te mu, uz njegov pristanak, poslati novi obračun.

Ako se cijene smještaja i dogovorenih dodatnih usluga promijene nakon uplate predujma, Agencija jamči Gostu da će preostali dio biti uplaćen po obračunu na osnovi kojega je Gost i odlučio rezervirati određenu smještajnu jedinicu. U slučaju da Agencija snizi cijenu smještajne jedinice nakon što je Gost potvrdio rezervaciju, Gost nema pravo na novu, nižu cijenu.

Ugovorne strane suglasne su da Agencija ima pravo povećati cijenu prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute (HRK – EURO) za više od 5% ili do povećanja drugih troškova koji utječu na cijenu usluge, a za koje Agencija nije znala niti je mogla znati. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako povećanje ugovorene cijene iznosi više od 15%. U tom slučaju Gost ima pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete. Novac se Gostu vraća na bankovni račun.
 
8. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na Internet stranicama www.croatia-exclusive.com  ili www.orgon.hr ili katalogu i drugim tiskanim materijalima Agencije.

Napomena uz prikaz podataka
Informacije o smještajnim jedinicama koje su navedene na www.croatia-exclusive.com ili www.orgon.hr mogu sadržavati slučajne, gramatičke ili tipografske pogreške. Promjene, nadopune i ispravke informacija vrše se kontinuirano, a Agencija ne odgovara za direktne, indirektne, kaznene, popratne, posebne ili bilo koje druge proizašle štete vezane uz bilo koji način korištenja podataka s www.croatia-exclusive.com  ili www.orgon.hr.

Posebne opaske:
1. Usluge i aktivnosti
a. Neke usluge i aktivnosti u okolini smještajne jedinice mogu se odvijati samo u određenom dijelu godine (npr. disko klub je otvoren samo u ljetnim mjesecima), na što Agencija nema utjecaja.

2. Numeričke vrijednosti
b. Sve numeričke vrijednosti (površine, udaljenosti,...) navedene su uz toleranciju od +/- 30%
c. Podatak o udaljenostima podrazumijeva zračno mjerenje i podlježe toleranciji pogreške procjene, osim ako nije drugačije navedeno kod samog prikaza podatka.

3. Oznake tipova smještajnih jedinica
d. Studio - podrazumijeva jednu prostoriju za: spavanje, dnevni boravak, blagovaonicu i kuhinju
e. A x+y - "x" označava broj osnovnih ležajeva, a "y" broj pomoćnih ležajeva.
- Osnovni ležajevi podrazumijevaju isključivo osnovne ležajeve u spavaćim sobama, a broj pomoćnih ležajeva označava zbroj pomoćnih ležajeva u spavaćim sobama i svih ležajeva u ostalim prostorijama.

4. Napomene uz usluge (ili opremu)
f. Na zahtjev: navedena usluga je uvijek moguća samo se obvezno mora napomenuti (zahtijevati) pri postavljanju upita (npr. zamrzivač, sušilo za kosu, ...)
g. Uz provjeru: navedena usluga se zbog svoje specifičnosti mora napomenuti (zahtijevati) pri postavljanju upita, a da li će je biti moguće realizirati u traženom terminu bit će javljeno pri odgovaranju na postavljeni upit (npr. dječji krevetić)
h. Zajednička usluga: usluga postoji i moguće ju je realizirati u dogovoru s ostalim korisnicima smještajnih jedinica istog objekta (npr. stroj za pranje rublja)
i. Po dogovoru: uslugu i uvjete korištenja gost dogovara po dolasku u smještajnu jedinicu (npr. računalo s pristupom na Internet)

9. Obveze Agencije
Obveze Agencije su pružanje usluga kao i izbor pružatelja usluga, uzimajući u obzir prava i interese Gosta sukladno dobrim običajima turizma. Agencija će ispuniti sve gore navedene i opisane obveze, osim u izvanrednim okolnostima na koje ne može utjecati (sukladno članku Uvodna napomena).

10. Obveze Gosta
Gost je dužan:
  • pružiti sve informacije potrebne za definiranje rezervacije i izradu vouchera
  • posjedovati valjane putne isprave,
  • poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište,
  • pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih pod zakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Gosta, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj,
  • pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s Pružateljima usluga u dobroj namjeri,
  • prilikom dolaska na odredište, Pružatelju usluga predati Vaučer dobiven e-mailom,
  • Gost je dužan provjeriti da li mu je za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza.
U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, Gost sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije Gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, Pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.
 
11. Pravo Gosta na promjene i otkaz rezervacije
a. U slučaju da Gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena korisnika usluga smještaja ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 90 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

b. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza u toku radnog vremena Agencije predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza izvan radnog vremena, kao datum otkaza uzima se sljedeći radni dan agencije:
 
• Ukoliko Gost otkaže rezervaciju prije plaćanja ostataka do pune cijene, Gost nije obvezan platiti ostatak do pune cijene.
• Ukoliko Gost otkaže rezervaciju nakon plaćanja ostataka do pune cijene Gostu se neće uzvratit uplaćeni predujmovi već će se isti smatrati naknadom štete za otkaz rezervacije.
 
Svi plaćeni predujmovi, kao i onaj koji potvrđuje dogovorenu rezervaciju, su nepovratni.
 
Ostatak do pune cijene potrebno je platiti prema ponudi koju je Agencija dostavila Gostu u ponudi rezervacije. U slučaju kašnjenja plaćanja Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije.
 
Ukoliko Gost mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka korištenja usluge, Agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Gosta/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem Pružatelju usluge). U tom slučaju Agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Gosta. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Uvjeta rezervacije.
 
Ukoliko Gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Agenciji ili Pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Ukoliko je Gost spriječen u rezerviranu smještajnu jedinicu doći na ugovoreni dan a o tome je obavijestio Agenciju i/ili Pružatelja usluga smještajna jedinica se prema dogovoru čuva za Gosta.
 
Agencija ne nadoknađuje Gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju Gost otkazuje.
 
12. Osiguranje od rizika otkaza rezervacije smještaja
Ukoliko Gost prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, Agencija preporučuje uplatu police osiguranja od otkaza u nekom od Osiguravajućih društava. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti rezervacije, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva.
 
13. Putno osiguranje
Cijene rezervacije ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Potvrdom rezervacije, Gost je odabrao model plaćanja, a završetkom procesa potvrde rezervacije potvrđuje prihvaćanje ovih Uvjeta rezervacije. U slučaju da Gost zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

14. Prtljaga
Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage Gost plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom Gost može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima te su ih prilikom svakog napuštanja dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njihovog nadzora.

Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala i prtljaga). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se Pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.
 
15. Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija zadržava pravo promjene i otkaza rezervacije. Rezervirani smještaj može se zamijeniti drugim smještajem samo uz prethodnu obavijest i suglasnost Gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je Gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj od 10% od cijene uplaćene rezervacije, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju s Gostom. U slučaju otkaza rezervacije od strane Agencije Gostu će biti refundiran cjelokupan uplaćeni iznos.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Gosta. Gost u slučaju otkaza rezervacije od strane Agencije nema pravo tražiti naknadu štete od Agencije, Agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun Agencije. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Agencija će se truditi Gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi Agencije i svakako vratiti Gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

16. Rješavanje prigovora
Napomena: Svi gosti koji ostvaruju boravak u RH moraju biti svjesni da su, po RH Zakonu o gradnji, dozvoljeni vanjski radovi u periodu od 15.06 i od 01.09.
Gost je dužan na dan dolaska, uz prisustvo osobe za prijem, prekontrolirati smještajnu jedinicu. Na sve bitne manjkavosti smještajne jedinice Gost je dužan ukazati osobi za prijem i o svemu pismeno obavijestiti Agenciju. Sve eventualne manjkavosti u smještajnoj jedinici otklonit će se u najkraćem roku, a ne dužem od 2 radna dana.
 
Ukoliko Gost za vrijeme svog boravka ima reklamaciju na smještajnu jedinicu ili korištenje usluge dužan je za vrijeme svog boravka izvijestiti Pružatelja usluge, predstavnika Pružatelja usluge ili Agenciju, te pismeno obavijestiti Agenciju. Sve eventualne probleme u smještajnoj jedinici uklonit će se u najkraćem mogućem roku a ne dužem od 2 radna dana. Za sve eventualne a otklonjene probleme Gost nema pravo prigovora, niti Agencija niti Pružatelj usluge ne podliježu osnovi za reklamaciju. Gost je dužan surađivati sa Pružateljem usluga i Agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora.
Ukoliko gost za vrijeme svog boravka nije napravio pritužbe smatra se da je zadovoljan. 

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 36 dana nakon ulaganja prigovora, Gost se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos rezervacije. Ovime se isključuje pravo Gosta na nadoknadu idealne štete.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Gosta, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

Ako je Gost napravio rezervaciju kao “last minute rezervaciju” (putovanje u posljednji trenutak), tada Gost prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Agencija ne može utjecati, a Gost je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Gost nema pravo prigovora prema organiziranoj rezervaciji.
 
Bilješka
Potvrdom rezervacije i uplatom depozita ili ukupni iznos, Gost prihvaća sve gore navedene uvjete i odredbe.

17. Popusti
U slučaju paralelnih akcija popusti se ne mogu kombinirati. Popusti ne vrijede na "last minute" ponude.

18. Suradnja s subagentima
U suradnji s subagentima, na njihov zahtjev (upit) za turističke usluge, Orgon turistička agencija će napraviti ponudu kapaciteta. Nadalje komunikacija između subagenta i klijenta, konačna ponuda za klijenta, uvjetima rezervacije turističkih usluga koje klijent rezervira preko subagenta nisu odgovornost turističke agencije Orgon.
 
Svi subagenti su dužni temeljito pregledati predložene turističku ponudu i na vlastitu odgovornost donijeti konačnu odluku što ponuditi svome klijentu, što je najbolje za zadovoljavanje zahtjeva klijenta.

U slučaju prigovora od strane krajnjeg klijenta (Gosta) za nedostatke u prenošenju  informacije o turističkoj ponudi, za odgovornost i štetu  odgovoran je isključivo subagent koji zastupa krajnjeg korisnika, koji je obvezan prenijeti sve točne i pouzdane informacije, koji su važni za krajnjeg klijenta.
 
Za sve informacije koji su važne za potvrdu rezervacije a koje nije navedene u prezentacijskom materijalu ili ponudi, Orgon tim je na raspolaganju za pružanje svih potrebnih informacija.

19. Nadležnost suda
Gost i Agencija nastojat će riješiti eventualne sporove mirnim putem, a ako to nije moguće, nadležan je sud u Split, Republika Hrvatska.
 
Orgon doo © 2017